Utorak, 8. svibnja 2018.
23:00 – 1:00 Villa Angiolina (Opatija)

SVEČANO OTVARANJE DANA EUROPE
Uvodna riječ organizatora i nastup Martina Marića koji će točno u ponoć otpjevati dvije pjesme, Lijepu našu i Odu radosti