Objavljena službena verzija plakata 2. Dana Europe u Opatiji